Home disciplines Lidmaatschap Accomodatie Bestuur Agenda Links
Login
 Ledeninlog V2
 


 
Rabenhaupt


Lidmaatschap
Voordat een (aspirant-)lidmaatschap tot stand komt kunnen twee introductielessen van € 5,- per keer worden gevolgd. Deze lessen zijn bedoeld om kennis te maken met de schietsport maar ook met de vereniging. Men dient zich voorafgaand aan de les te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en de betaling voor de les dient vooraf contant gedaan te worden. De gegevens worden genotuleerd daar dit wettelijk verplicht is voor een (vuur-)schietsportvereniging.
Inschrijfgeld KNSA (éénmalig)  
(jeugdleden betalen geen inschrijfgeld KNSA)
€ 42,50
Contributie jeugdleden tot 18 jaar € 154,50
Contributie jeugdleden 18 tot 21 jaar   € 159,50
Contributie volwassenen 21 jaar en ouder     € 191,50

Voorwaarden lidmaatschap

Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 13 jaar. In de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar is toestemming vereist van een ouder of voogd. Bij het eerste bezoek van een minderjarige dient één ouder of voogd aanwezig te zijn. Voor het inschrijven hebben we een ingevuld aanmeldingsformulier nodig en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Personen van 16 jaar of ouder dienen binnen vier weken een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.


Kosten

Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet een voorschot op de contributie contant worden voldaan. Het bedrag van dit voorschot is vastgesteld op € 50,-. Het voorschotbedrag wordt gebruikt om de periode tussen de introductielessen en de verwerking van de inschrijving bij de KNSA te overbruggen. Een VOG kost ongeveer € 30,-. Dit is een gemeente lege.

De bovenstaande contributiebedragen zijn inclusief KNSA-bijdrage en zijn gebaseerd op een heel kalenderjaar. Voor de inwoners van Groningen is het mogelijk om tegen inlevering van de juiste Stadjerspasbon(nen) korting te krijgen op de contributie. Meer informatie hierover kunt u vinden via www.groningen.nl/stadjerspas.


Aanmelden

Een introductie gaat altijd op afspraak. Hiervoor kunt u dagelijks bellen met een van onze bestuursleden (zie pagina "Bestuur"). Neemt u bij voorkeur contact op via telefoon, of stuur anders een e-mail naar info@rabenhaupt.nl met daarin uw naam, reden van interesse in de schietsport en eventuele ervaring in deze. U krijgt dan binnen enkele werkdagen per e-mail een datumvoorstel voor een introductieles toegezonden met verdere belangrijke informatie.
Let op: Rabenhaupt biedt geen mogelijkheid tot eenmalige schietworkshops of baanverhuur. Onze introductielessen zijn uitsluitend bedoeld als vrijblijvende kennismaking met de schietsport, teneinde u kunt besluiten of u aspirantlid wilt worden.


Aspirantlid

Nadat u alle hierboven genoemde stappen hebt doorlopen bent u de eerste zes maanden aspirantlid van de vereniging. In deze periode kan zonder opgaaf van reden het lidmaatschap worden beŽindigd. Dit geldt zowel voor u zelf als voor het bestuur van de S.S.V. Rabenhaupt. Wanneer uw aspirantlidmaatschap door het bestuur wordt beëindigd krijgt u het resterende deel van de contributie terug.


Privacybeleid

Bij het bezoeken van deze website kan S.S.V. Rabenhaupt gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om directe gegevens die u zelf invult in bijvoorbeeld ons online ledensysteem (enkel van toepassing voor aspirantleden en leden van onze vereniging), maar ook om indirect verkregen gegevens. Gegevens die indirect verkregen worden zijn bijvoorbeeld de pagina's die u bezoekt op onze website. Opslag van deze gegevens kan vanwege het beter en sneller laten functioneren van onze website geschieden door het gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die staan opgeslagen op uw eigen computer. Deze bestanden zijn enkel opvraagbaar door de website van S.S.V. Rabenhaupt. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter tot vertragingen en/of missende functionaliteiten leiden bij het bezoeken van deze website. S.S.V. Rabenhaupt maakt geen gebruik van zogenaamde trackingcookies. Wij waarborgen uw privacy te allen tijde conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zowel de directe als indirect verkregen gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor S.S.V. Rabenhaupt.

S.S.V. Rabenhaupt verzamelt en verwerkt informatie van introducees en (aspirant-)leden in verband met efficiŽnte en effectieve uitvoering van ons verenigingsbeleid, die in de vorm van verschillende documenten is vastgelegd en die te allen tijde kosteloos op te vragen zijn, en eisen zoals aan ons gesteld vanuit de Wet wapens en munitie en door de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie ('KNSA', zie KNSA.nl). Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen in geen enkel geval worden doorverkocht. Als (aspirant-)lid van onze vereniging zullen wij in kader van uw lidmaatschap bij ons, u aanmelden bij de KNSA ten einde u te kunnen voorzien van een sportschutterslicentie van de KNSA. Wanneer u uw persoonsgegevens bij ons wijzigt, zullen wij uw nieuwe persoonsgegevens tevens doorgeven aan de KNSA. Te allen tijde heeft u het recht om de door u opgeslagen gegegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen.

Neem voor vragen/opmerkingen contact op met het bestuur van S.S.V. Rabenhaupt.